Hoppa till huvudinnehåll

Phargalis™

Uppfyller alla krav på läkemedel

Phargalis™ – gaser för pharmaceutisk industri

Phargalis uppfyller alla krav på läkemedel och är Air Liquides produktsortiment speciellt framtaget för den farmeceutiska industrin, där den används som ett hjälpämne vid framställning av läkemedel.

Phargalis uppfyller kraven i den senaste utgåvan av farmakopén Ph-EU (Ph-EU low oxygen), USP-NF och JP-Ph. Produkten är producerad, kontrollerad och distribuerad i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och god distributionssed (GDP) för farmacuetiska hjälpämnen. Phargalis följer även riktlinjerna i The Joint IPEC-PQG Good Manufacturing and Good Distribution Practices Guides for Pharmaceutical Excipeints 2006.

Phargalis

Produktsortiment och användningsområden

  • Phargalis 1 (nitrogen, kväve, N2) används som skyddsatmosfär samt för frystorkning, kryomalning, förpackning och inertering.
  • Phargalis 2 (koldioxid, CO2) används till cellkultur och pH-kontroll.
  • Phargalis 3 (oxygen, syre, O2) används till fermenteringsprocesser.

Leverans av Phargalis

Air Liquide levererar Phargalis i olika typer av emballage.

Behöver du gas i stora mängder kan vi leverera den i flytande form via tankbil. Vi installerar då en lämplig tank och förångare med kontroll av din gasförbrukning. Vi levererar också gasen på gasflaskor.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Branscher som använder Phargalis

Läs mer om användning av Phargalis inom din bransch:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44