Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet

Safety first. Alltid. För dig och för oss.

Säker gashantering är det vi prioriterar högst

En av hörnstenarna inom alla Air Liquide-bolag i hela världen är säkerhet i allmänhet och säker gashantering i synnerhet. Safety first genomsyrar hela vår verksamhet och står bokstavligen alltid överst på agendan vid såväl våra interna möten som i mötet med dig som är kund.

Lär känna produkten med hjälp av säkerhetsdatabladet

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

SÄKERHETSDATABLAD

Säker transport av gaser

Säker transport av gaser förutsätter att du som transportör vet vad som gäller för transporten, vilken utrustning du ska medföra och vad du ska göra om olyckan skulle vara framme. Läs därför följande instruktioner noga!

INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORT AV GASER

Ansvaret för att instruktionerna medförs vid transport överförs från godsutlämnaren till transportören. Det innebär att de företag som utför transporter av Air Liquides produkter åt oss eller åt våra kunder ansvarar för att de medför dessa instruktioner vid transporten.

Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Privatpersoner och transporter som sker på undantaget "värdeberäknad mängd" är undantagna ovan nämnda regler. 

Läs mer i säkerhetsdatabladet för avsedd gas och vår broschyr Säkerhetsregler vid transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet.

Mer information om gaser och säkerhet

Mer information om gaser, säkerhet och säker gashantering hittar du i följande pdf-filer: