Hoppa till huvudinnehåll
Säkerhet

Säkerhet

Safety first. Alltid. För dig och för oss.

Säker gashantering är det vi prioriterar högst

En av hörnstenarna inom alla Air Liquide-bolag i hela världen är säkerhet i allmänhet och säker gashantering i synnerhet. Safety first genomsyrar hela vår verksamhet och står bokstavligen alltid överst på agendan vid såväl våra interna möten som i mötet med dig som är kund.

Safety first – säkerheten kommer alltid först

Air Liquide arbetar systematiskt och organiserat med säkerhet och hälsa. Målet är noll olyckor, för såväl våra egna medarbetare som för våra kunder och samarbetspartners. Vi rekommenderar våra kunder och samarbetspartners att alltid följa gällande lagar och regler för säker hantering av gaser.

Inom gasbranschen hanterar vi brandfarliga, explosiva och giftiga gaser under höga tryck. I vårt verksamhetssystem har vi därför noga utarbetade processer för säkerhet och hälsa, som bl a omfattar regler, rutiner och kriskommunikation. Vi arbetar också i enlighet med Air Liquide-koncernens övergripande verksamhetssystem för process- och personsäkerhet – IMS (Industrial Management System) som täcker in design, projekthantering, riskvärdering, drift- och underhållsplanering samt rapportering. På våra anläggningar arbetar vi aktivt för att förebygga bl a brand och läckage av kemikalier.

Air Liquide är dessutom medlem i EIGA (European Industrial Gases Association) som är en säkerhets- och teknikorienterad intresseorganisation vars medlemsföretag tillverkar och distribuerar industrigaser, medicinska gaser och livsmedelsgaser.

Vårt säkerhetsarbete och vår arbetsmiljöfilosofi formulerar vi i tolv Regler som räddar liv:

 1. Jag arbetar inte när jag är påverkad av droger och/eller alkohol
 2. Jag röker inte utanför områden särskilt avsedda för rökning.
 3. Jag bär den personliga skyddsutrustning som krävs för jobbet.
 4. Jag går aldrig in i ett slutet utrymme utan tillstånd.
 5. Jag bär en gasdetektor vid arbete där så krävs.
 6. Jag arbetar med ett giltigt tillstånd för säkert arbete.
 7. Jag följer säkerhetsrutiner vid arbete i system med krafttillförsel.
 8. Jag kringgår inte EIS-krav utan godkännande.
 9. Jag bär fallskyddsutrustning när så krävs.
 10. Jag går inte under hängande last.
 11. Jag säkrar lasten på fordon.
 12. Jag använder alltid säkerhetsbälte när jag befinner mig i ett fordon under färd.

Säkerhetsdatablad

Lär känna produkten med hjälp av säkerhetsdatabladet.

Läs mer

Säker hantering av gasflaskor i nödsituationer

Air Liquides riktlinjer för hantering av gasflaskor i nödsituationer följer EIGA:s rekommendationer.

Läs mer

Säker hantering av koldioxid

Hantera koldioxid rätt – utsätt dig inte för onödiga risker.

Läs mer

Säker hantering av oxygen

Oxygen är en grundförutsättning för de flesta livsformer på jorden, men också en starkt brandunderhållande gas.

Läs mer

Säker transport av gaser

Säker transport av gaser förutsätter att du som transportör vet vilka regler som gäller.

Läs mer

Säker transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet

Transport av gaser i fordon, som inte är avsedda för detta, får bara ske i undantagsfall. Följ därför de grundläggande säkerhetsreglerna.

Läs mer

Säkerhetsinformation att ladda ner

Ladda ner säkerhetsinformation från Air Liquide

Läs mer
Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44