Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquides instruktioner för transport av gaser.

Säker transport av gaser

Läs instruktionerna noga!

Säker transport av gaser förutsätter att du som transportör vet vad som gäller för transporten, vilken utrustning du ska medföra och vad du ska göra om olyckan skulle vara framme.

Säker transport av gaser

Säker transport av gaser förutsätter att du som transportör vet vad som gäller för transporten, vilken utrustning du ska medföra och vad du ska göra om olyckan skulle vara framme. Läs därför instruktioner för transport av gaser noga!

Ansvaret för att instruktionerna medförs vid transport överförs från godsutlämnaren till transportören. Det innebär att de företag som utför transporter av Air Liquides produkter åt oss eller åt våra kunder ansvarar för att de medför dessa instruktioner vid transporten.

Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Privatpersoner och transporter som sker på undantaget "värdeberäknad mängd" är undantagna ovan nämnda regler. Läs mer om Säker transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet.

Läs mer i säkerhetsdatabladet för avsedd gas eller under Säkerhetsregler vid transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet.