Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquides instruktioner för transport av gaser.

Säker transport av gaser

Läs instruktionerna noga!

Säker transport av gaser förutsätter att du som transportör vet vad som gäller för transporten, vilken utrustning du ska medföra och vad du ska göra om olyckan skulle vara framme.

Säker transport av gaser

Säker transport av gaser förutsätter att du som transportör vet vad som gäller för transporten, vilken utrustning du ska medföra och vad du ska göra om olyckan skulle vara framme.

Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport ska du göra följande, men bara om det är säkert och lämpligt:

 • Dra åt handbromsen, stäng av motorn och bryt strömmen från batteriet med hjälp av huvudströmbrytaren när sådan finns.
 • Röka inte och starta inte någon elektrisk utrustning.
 • Informera räddningstjänsten och lämna så mycket upplysningar som möjligt om olyckan eller tillbudet och särskilt om de inblandade ämnena.
 • Ta på varningsvästen och placera ut de fristående varningsanordningarna på lämpligt sätt.
 • Håll godsdeklarationer lätt tillgängliga när räddningspersonal anländer.
 • Rör inte vid utspillda ämnen. Undvik att andas in gaser, rök, damm och ångor.
 • Använd brandsläckarna för att släcka små eller begynnande bränder i däck, bromsar och motorutrymmen, förutsatt att det är lämpligt och säkert.
 • Bränder i lastutrymmen ska däremot endast bekämpas av räddningstjänsten. 
 • Använd utrustning på fordonet för att förhindra läckage till vattenmiljö eller avloppssystem och för att samla upp utspillda ämnen, förutsatt att det är lämpligt och säkert.
 • Håll avstånd till olyckan eller tillbudet, uppmana andra personer att bege sig därifrån och följ räddningstjänstens instruktioner.
 • Ta av kläder och skyddsutrustning som har förorenats och ta hand om dem på ett säkert sätt.

Ladda ner skriftliga instruktioner för transport av gaser (PDF).

Ansvaret för att instruktionerna medförs vid transport överförs från godsutlämnaren till transportören. Det innebär att de företag som utför transporter av Air Liquides produkter åt oss eller åt våra kunder ansvarar för att de medför dessa instruktioner vid transporten.

Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Privatpersoner och transporter som sker på undantaget "värdeberäknad mängd" är undantagna ovan nämnda regler. Läs mer om Säker transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet.

Läs mer i säkerhetsdatabladet för avsedd gas eller under Säkerhetsregler vid transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet.

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44