Hoppa till huvudinnehåll
Säker transport av gas i fordon, ej avsedda för ändamålet.

Säker transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet

Följ de grundläggande säkerhetsreglerna

Transport av gaser i fordon, som inte är avsedda för ändamålet, får bara ske i undantagsfall.

Vi rekommenderar våra kunder och samarbetspartners att alltid följa gällande lagar och regler för säker hantering av gaser. Transport av gaser i fordon, som inte är avsedda för ändamålet, får bara ske i undantagsfall. Du som är förare måste vid dessa tillfällen följa de grundläggande säkerhetsreglerna:

 • Transportera aldrig gas i helt slutna fordon.
 • Se till att du har tillräcklig ventilation.
 • Det är förbjudet att i vanliga fordon transportera giftiga eller frätande produkter, flytande oxygen (med undantag för flytande oxygen för medicinskt bruk), flytande nitrogen och flytande argon.
 • Transporterade kvantiteter skall begränsas till ett strikt minimum, max 50 liter totalt (vattenvolym), se även tabell nedan.

Säkerhetsregler när du lastar gasflaskor i fordon

 1. Säkra gasflaskorna, det vill säga spänn eller kila fast dem, så att de inte kan förflytta sig under transporten.
   
 2. Transportera alltid flaskor med flytande, kondenserad gas, t ex gasol eller koldioxid, stående.
   
 3. Kontrollera att flaskventilerna är helt stängda.
   
 4. Se till att alla gasflaskor har ventilskydd. Brandfarliga gaser skall dessutom transporteras med skyddsmutter. Dock får gasflaskor för medicinskt bruk, mindre än 5 liter och försedda med pin-index-ventil, transporteras utan skyddshuv.
   
 5. Transportera aldrig gasflaskor med regulatorer eller annan utrustning inkopplad. Här undantas utrustning för passagerare med oxygenterapi samt gasflaskor med fast monterad regulator.
   
 6. Förvara absolut inte något brännbart material, som t ex olja, bensin i reservdunk, trassel eller kläder med fett på, i närheten av gasflaskorna.

Säkerhetsregler under transport

 1. Utrusta ditt fordon med en brandsläckare.
   
 2. Använd helst ett öppet släp eller någon annan typ av öppet ventilerat fordon.
   
 3. Om du transporterar gasflaskor i bilens kupéutrymme, eller i fordon med öppen förbindelse mellan lastrummet och förarkabinen, skall minst ett fönster vara öppet och/eller full fläkt påslagen med tillskott av frisk luft (cirkulering av intern luft är förbjudet). Du måste också säkerställa att det finns ventilation även om du stannar eller parkerar fordonet. Parkering får endast ske under kort tid och då aldrig med helt stängda dörrar eller fönster.
   
 4. Om du transporterar gasflaskor i bagageutrymmet skall bagageluckan lämnas öppen (minst 20 cm). Fäst luckan med lämplig anordning.
   
 5. Om gasflaskorna är utrustade med sprängbleck och detta skulle lösa ut, måste du omedelbart stanna fordonet stänga av motorn. Lämna genast fordonet och håll allmänheten borta från riskzonen.
   
 6. Rökning är alltid förbjuden, liksom användning av mobiltelefoner, vid transport av brandfarliga eller oxiderande gaser.
   
 7. Kör flaskorna direkt till den plats där de ska användas. Välj den snabbaste vägen, kör försiktigt, anpassa hastigheten och undvik häftiga inbromsningar.
   
 8. Lasta av flaskorna direkt vid ankomsten. Använd aldrig gasen med flaskorna liggande kvar i bilen.

Rekommenderad maximal mängd att transportera i vanliga fordon

Tänk på att du vid ett och samma tillfälle får transportera mängden i endast en av ovan nämnda kategorier. Det är förbjudet att samtidigt transportera gasflaskor och kryogena produkter (flytande oxygen eller torris). Det enda du får transportera samtidigt är bärbar oxygenutrustning tillsammans med små gasflaskor med medicinsk oxygen. Vid sådan transport ska du fixera och säkra både den bärbara utrustningen och gasflaskan och skilja gasflaskan från utrustningen för att undvika kontakt med eventuellt flytande spill på gasflaskans sidor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44